Zygmunt Miszewski (1937-2023)

Urodził się 8 września 1937 roku w Gdyni. W 1944 roku rozpoczął naukę w tzw. „Polenklasse”, w późniejszej szkole podstawowej nr 15 w Starym Obłużu. Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Oksywiu z 1955 roku, podjął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. W 1959 roku promowany do stopnia podporucznika marynarki, dwa lata później opuścił uczelnię już jako magister inżynier w specjalności eksploatacja siłowni i systemów okrętowych.

Po zaledwie kilku miesiącach służby na stanowisku oficera mechanika trałowca ORP „Rybitwa” w tym samym roku rozpoczął zupełnie odmienny rozdział zawodowego życia, który zapisał doświadczeniami związanymi z rakietami klasy woda-woda. W 1977 roku ukończył studia doktoranckie i uzyskał tytuł doktora w Wojskowej Akademii Technicznej. Przez kolejne 18 lat służbowo związany był z Akademią Marynarki Wojennej. W 1993 roku, po 38 latach służby, w stopniu komandora zakończył czynną służbę wojskową. To wówczas rozpoczął się w Jego życiu okres, w którym tak wspaniale zapisał się w pamięci mieszkańców gminy Kosakowo.

W 1998 roku osiadł ostatecznie w Mostach i na dwie dekady stał się członkiem tutejszej rady sołeckiej. Był orędownikiem nieprzyłączania gminy do Gdyni. W 2007 roku wydał swoją pierwszą pozycję książkową „Bajania starego Dettlaffa”, literacką opowieść osnutą na wątkach rewskich legend. W listopadzie ubiegłego roku światło dzienne ujrzały dwie inne, zamykające w sumie listę 18 książkowych pozycji Jego autorstwa poświęconych historii i tradycjom ziemi kosakowskiej. Pióro Pana Zygmunta zapisało również setki stron różnego rodzaju mniejszych opracowań. Od 2011 roku nieprzerwanie publikował na łamach wydawanego w kosakowskiej bibliotece rocznika „Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)”. Na ostateczne opracowanie czekało kilka innych materiałów…

Był historykiem pasjonatem, niestrudzonym przewodnikiem wycieczek po terenie gminy. Kilkakrotnie inicjował procesy, dzięki którym w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza pojawiały się poświęcone konkretnym osobom pamiątkowe tablice. Zainicjował i uczestniczył w pracach zespołu wykonawczego budowy i odsłonięcia pomnika ku czci ofiar Piaśnicy i obozów śmierci.

Uhonorowany został 9 odznaczeniami państwowymi, 9 resortowymi oraz 8 wyróżnieniami nadanymi przez instytucje samorządowe i społeczne. Spośród nich najcenniejszy wydaje się być Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jak sam jednak przyznawał, ogromne znaczenie miał dla Niego Medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Zmarł nagle 11 września 2023 r., zaledwie trzy dni po kolejnej rocznicy urodzin…

Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla