We wtorek 20 września br. o godz. 11:00 odbędzie się specjalna konferencja Prezesa GUS podczas której zostaną zaprezentowane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, z uwzględnieniem podziału na województwa, powiaty i gminy.

Zakres prezentowanych danych obejmować będzie:

  1. Liczbę ludności według płci i wieku:
  •  Liczbę ludności Polski w dniu 31 marca 2021 r. w porównaniu z NSP 2011
  •  Ludność w miastach oraz na wsi w latach 2011 i 2021
  •  Ludność według województw w latach 2011 i 2021
  • Przyrosty/ubytki liczby ludności miejskiej i wiejskiej według województw w latach 2011 i 2021
  •  Ludność według płci i wieku w latach 2011 i 2021
  • Gminy o ubytku i przyroście ludności
  •  Gminy z odsetkiem ludności w wieku 65 lat i więcej
  1. Liczbę budynków i mieszkań (zamieszkanych i niezamieszkanych).

Konferencja Prezesa GUS będzie transmitowana na żywo na kanale Głównego Urzędu Statystycznego w serwisie YouTube:  https://youtu.be/YpFBEbYKIx8

Zapraszamy do oglądania konferencji.

Dotychczas opublikowane informacje oraz harmonogram publikacji wyników spisowych dostępne są na stronie: https://bit.ly/3LeeJDV.