W dniach 24-26 maja 2024 r. obyła się konferencja o tematyce ratownictwa wodnego pod nazwą „On Duty 2024”.

W pierwszym dniu na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się m.in. prezentacja sprzętu w zakresie ratownictwa wodnego, jak i praktyczne warsztaty na basenie.

Kolejnego dnia, oficjalnego otwarcia konferencji dokonali jej współorganizator Jakub Friedenberger (Life Guard Gdynia) i Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Promocji, dr Radosław Tyślewicz. Głos zabrała również Wójt Gminy Kosakowo Eunika Niemc, jako współorganizator wydarzenia. W blokach wykładowych wystąpiło wielu gości z kraju i zagranicy.

Trzeci dzień konferencji odbył się w gminie Kosakowo, a dokładniej w Rewie. Była to praktyczna część przedsięwzięcia przeprowadzona na otwartych wodach Zatoki Puckiej.

Konferencja „On Duty 2024” przyczynia się do wspierania wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ratownictwa wodnego, w tym z praktycznym wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu.

Rozwijanie kompetencji w obszarze ratownictwa wodnego jest niezwykle istotna z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego posiadających dostęp do morza, właśnie tak jak gmina Kosakowo. Nakłada to również obowiązki na gminę, aby zapewnić bezpieczeństwo na obszarze wodnym. Stąd tez niezwykle ważne jest prowadzenie dialogu i współpracy z poszczególnymi podmiotami wypełniającymi zadania w zakresie ratownictwa wodnego.