Wójt gminy Kosakowo serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie budki lęgowej dla ptaków.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówki”) i szkolnych klas I-III, które uczęszczają do szkół w gminie Kosakowo.

Celem konkursu jest:
– poznawanie gatunków ptaków żyjących na terenie Gminy Kosakowo,
– zachęcanie dzieci do aktywnego i pożytecznego spędzenia czasu na rzecz ochrony przyrody,
– wykorzystanie okresu ferii do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci.

Zadaniem uczestników jest wykonanie budki lęgowej dla ptaków (zalecany wzór budki dla małych ptaków dziuplastych) wraz z umieszczeniu metryczki zawierającej imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły i klasę/grupę oraz numer telefonu do rodzica/ opiekuna dziecka. Wszystkich uczestników konkursu zachęcamy do zapoznania się z artykułem Nadleśnictwa Karwin – tutaj, w którym są przykłady sprawdzonej konstrukcji budki znanego ornitologa profesora Jana Sokołowskiego. 

Budki lęgowe należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kosakowo do Biura Obsługi Interesanta w terminie do 01.03.2022 roku do godziny 15.30.

Prace złożone w konkursie oceni komisja. Autorom trzech najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Zwycięzcy, o wynikach konkursu, zostaną powiadomieni drogą telefoniczną na wskazany numer telefonu.

Prace konkursowe zostaną wywieszone na drzewach wskazanych przez Referat ds. Ochrony środowiska.

Zwycięzcy konkursu muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym upublicznienie imienia i nazwiska w biuletynie gminnym, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na profilu Facebook-owym Gminy Kosakowo.

Regulamin konkursu „Przywitajmy ptaki w gminie Kosakowo”
Załącznik do regulaminu dotyczący przetwarzania danych