Do 5 kwietnia br. można składać pracę w II ogólnopolskim konkursie fotografii przyrodniczej „Naturalnie, Kaszuby Północne”. Pokaż Twoje chwile świata przyrody na ziemi puckiej. Bałtyk z Zatoką Pucką, ptaki, aleje drzew, krajobrazy, dziko występujące rośliny i zwierzęta, grzyby, żywioły, ekosystemy, zjawiska przyrodnicze.

Prace należy zgłosić poprzez formularz na stronie: https://naturalnie.kaszubypolnocne.pl/

Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach

Kategoria „Mieszkańcy”:
• za zajęcie I miejsca – 1000 zł oraz nagrody rzeczowe
• za zajęcie II miejsca – 700 zł oraz nagroda rzeczowa
• za zajęcie III miejsca – 300 zł oraz nagroda rzeczowa

Kategoria „Turyści”:
• za zajęcie I miejsca – 1000 zł oraz nagrody rzeczowe
• za zajęcie II miejsca – 700 zł oraz nagroda rzeczowa
• za zajęcie III miejsca – 300 zł oraz nagroda rzeczowa

Cele konkursu:
– zainteresowanie mieszkańców powiatu puckiego walorami przyrodniczymi Kaszub Północnych (w tym Nadmorskiego Parku Krajobrazowego) oraz sztuką fotografii,
– zainteresowanie turystów walorami przyrodniczymi Kaszub Północnych (w tym Nadmorskiego Parku Krajobrazowego) oraz sztuką fotografii,
– kształtowanie więzi mieszkańców z regionem,
– utworzenie z najlepszych fotografii wystawy, która udostępniana będzie m.in. na terenie gminy Władysławowo, gminy Kosakowo, gminy Krokowa,
– kształtowanie świadomości na temat etyki w fotografii przyrodniczej,
– integracja lokalnej społeczności z turystami,
– upowszechnianie wiedzy przyrodniczej.

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Władysławowo, Gminy Krokowa, Powiatu Puckiego, Gminy Kosakowo.

Patronat: Fundacja QSztuce, Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy, Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza, Radio Gdańsk, Nadmorski24.pl, Telewizja TTM, Kaszuby Północne, Salt Wave Festival.

 

Źródło: Kaszuby Północne