Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek ogłasza konkurs na napisanie krótkiego wiersza lub rymowanki o tematyce czystego powietrza. Inicjatywa przeznaczona jest dla dzieci klas I-III ze szkół podstawowych w naszej gminie. Prace nadsyłać można do 6 maja br. 

Celem konkursu „Czyste powietrze w naszej Gminie” jest szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat roli środowiska dla zdrowia człowieka:

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie dbania o środowisko oraz swoją strefę wolną od dymu;
  • zachęcenie dzieci do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu na rzecz ochrony środowiska;
  • promowanie działań zmierzających do ochrony środowiska.

Wiersze/rymowanki własnego autorstwa należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: czystepowietrze@kosakowo.pl do 6 maja br. Autorom trzech najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Zwycięzcy, o wynikach konkursu, zostaną powiadomieni drogą telefoniczną na wskazany numer telefonu. Więcej szczegółów znaleźć można w regulaminie konkursu.