Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Spółki

Zgłoszenia zwierające CV wraz ze zdjęciem kandydata oraz wypełniony Kwestionariusz osobowy wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w siedzibie spółki w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 44 w terminie najpóźniej 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim. Pozostałe wymagania wobec kandydatów oraz warunki i tryb przeprowadzenia konkursu określone są w Regulaminie konkursu.

Kwestionariusz osobowy i Regulamin konkursu zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki www.pukpeko.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kosakowie www.kosakowo.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kosakowo.pl

Kontakt w sprawie konkursu mailowo na adres biuro@pukpeko.pl z tematem „Konkurs na Dyrektora Spółki” lub telefonicznie pod numerem 58 625-47-47.

Załączniki do ogłoszenia znajdują się na BIP