Można zgłaszać jeszcze wsie oraz zagrody do kolejnej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska”. Celem plebiscytu jest m.in. pokazanie piękna wiejskiego krajobrazu, a komisja oceniać będzie wygląd zabudowań czy najpiękniejsze zagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja.

Trwa 29 edycja Konkursu pn. „Piękna Wieś Pomorska”, celem którego jest ukazanie piękna wiejskiego krajobrazu oraz wspólnych działań społeczności wiejskiej, poprzez promowanie najlepszych wzorców i działań zarówno lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców prowadzących działalność rolniczą. Mowa również o mieszkańcach prowadzących działalność agroturystyczną, którzy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego, których wspólnym celem  jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu.

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” i podzielony jest na trzy etapy: gminny, powiatowy i wojewódzki. Konkursowa komisja oceniać będzie między innymi wygląd zabudowań, pielęgnowanie miejscowej tradycji czy też promowanie lokalnych produktów. Nagrodzone zostaną również najpiękniejsze zagrody.

Na karty zgłoszeń do etapu gminnego czekamy do 20 maja br.  Należy je złożyć w Urzędzie Gminy Kosakowo. Z kolei rozstrzygnięcie etapu gminnego Konkursu odbędzie się nie później niż  do dnia 26 maja br.

Niezbędne dokumenty:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – KATEGORIA WIEŚ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – KATEGORIA ZAGRODA

Regulamin konkursu Piękna Wieś Pomorska 2022

Regulamin nagradzania w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2022 – etap gminny

2022 Kryteria oceny – kategoria WIEŚ

2022 Kryteria oceny – kategoria ZAGRODA