Ruszyła kolejna edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2023”. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” i poza ukazaniem piękna krajobrazu wsi, ma za zadanie m.in. propagowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja br.

Celem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń, poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

W ramach konkursu, oceniane są między innymi walory krajobrazowe, estetyka zabudowy, ochrona zabytków oraz aktywność społeczna mieszkańców wsi. W ocenie brane są pod uwagę również innowacyjne rozwiązania, takie jak wykorzystanie energii odnawialnej czy działalność ekologiczna.

Konkurs ma na celu nie tylko wyłonienie najpiękniejszych wsi w regionie, ale również propagowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Składa się on z trzech etapów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. W etapie gminnym, karty zgłoszeń należy złożyć w Urzędzie Gminy Kosakowo do 15 maja 2023 roku.

Laureaci pierwszych miejsc w kategorii wieś i zagroda zostaną zgłoszeni do etapu powiatowego, a następnie zwycięzcy tego etapu będą mieli szansę rywalizować w finale wojewódzkim.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się poniżej.

Regulamin Piekna Wieś Pomorska 2023 (003)

Kryteria oceny kategoria Wieś

Kryteria oceny kategoria Zagroda

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia Wieś 2023

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia Zagroda 2023