Gminna Biblioteka  oraz Radny Michał Przysiecki z okazji 100. rocznicy powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem ogłaszają konkurs plastyczny pt. Zaślubiny Polski z Morzem skierowany do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Puckiego.

Interpretacja tematu jest dowolna.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową do 17 lutego 2020 r. do siedziby Biblioteki.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w budynku Biblioteki w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 17:00 przy okazji prelekcji pn. Zaślubiny z morzem początkiem miłości Polaków do morza. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa Polskie okręty pędzlem malowane. Miłość do morza zaklęta w pocztówkach 1920-2020 (ze zbiorów Marcina Mikiela i Sebastiana Dragi).

Partnerem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA