W poniedziałek, 13 lutego br. zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki spotkał się z laureatami konkursu plastycznego pn. „Bezpieczne Ferie” organizowanego przez Straż Gminną Kosakowo. Do konkursu przystąpiło 31 dzieci składając 21 prac – 19 wykonanych indywidualnie oraz 2 zbiorowe. 

Warto dodać, że w styczniu br. komendant Straży Gminnej Kosakowo Marcin Wittbrodt oraz st. insp. Agnieszka Bachorska przy współpracy z strażakiem OSP Kosakowo Piotrem Taczałą w kilku przedszkolach i szkołach przeprowadzali pogadanki na temat zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Przy okazji odwiedzin wspominali i zachęcali przedszkolaków do udziału w konkursie, którego głównym celem było promowanie zasad bezpiecznego i aktywnego wypoczynku podczas ferii zimowych. Jego ideą było również krzewienie postaw zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom, a również rozwój kreatywności poprzez tworzenie prac i wykorzystywanie różnych technik plastycznych oraz pobudzanie wyobraźni.

Poniżej przedstawiamy laureatów trzech pierwszych miejsc. 

  • I miejsce – praca zbiorcza wykonana przez dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Dębogórza: Agatę Maciejewską, Agatę Mikołajczyk, Natalię Makurat, Oliwię Podkościelną, Idę Przyborowską, Igora Rogalskiego, Anię Kłosowską i Hanię Grobel.
  • II miejsce – praca indywidualna wykonana przez Sylwestera Drobińskiego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Dębogórza.
  • III miejsce – praca zbiorcza wykonana przez dzieci z Fundacji Dobroczyńca z Mostów: Olgę Klein, Lilianę Kukulską, Tadeusza Miszewskiego i Ignacego Nowaka.

Autorzy pozostałych prac również otrzymali wyróżnienia i w najbliższych dniach Straż Gminna Kosakowo odwiedzi ich w placówkach oświatowych wręczając dyplomy i upominki. Nagrody zostały sprezentowane przez firmę Fortis oraz firmę Trefl.

Na koniec spotkania podziękowano dzieciom, rodzicom oraz opiekunom za udział w konkursie. Laureatom serdecznie gratulujemy pięknie wykonanych prac i życzymy dalszych sukcesów.