RedRoad Biuro Projektów Bartosz Waczyński działające w imieniu Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie wraz z Wójtem Gminy Kosakowo zapraszają mieszkańców na KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie przygotowania inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516G Mosty – Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i sygnalizacji na przejściu dla pieszych”.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją.

Projektanci i przedstawiciele inwestora spotkają się z mieszkańcami w dniu 21.06.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 Szkole Podstawowej w Mostach – Mosty, ul. Szkolna 16, 81-198 Kosakowo.

Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków mieszkańców zespół projektowy wprowadzi możliwe korekty rozwiązań projektowych.