Informujemy, że w miesiącach marzec i kwiecień odbędą się konsultacje społeczne dla mieszkańców Dębogórza oraz Dębogórza-Wybudowania. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat utworzenia wsi Dębogórze – Wybudowanie tak, aby wydzielona wieś pokrywała się z obszarem istniejącego sołectwa o tej samej nazwie. Formą konsultacji będą zebrania wiejskie, o których terminach będziemy informować w późniejszym czasie oraz ankiety konsultacyjne, która będzie dostępna m.in. na naszej stronie internetowej od 14.03.2022 r. do 30.04.2022 r. 

Utworzenie wsi Dębogórze-Wybudowanie ma na celu uporządkowanie nazewnictwa wsi w gminie Kosakowo oraz ma stanowić dopełnienie wcześniejszej inicjatywy społecznej mieszkańców tego obszaru, którzy poprzez wcześniejsze utworzenie z miejscowości Dębogórze odrębnego sołectwa Dębogórze -Wybudowanie wyrazili swoją odrębność od społeczności miejscowości Dębogórze. Wieś Dębogórze Wybudowanie jest obecnie częścią wsi Dębogórze, ale jako sołectwo funkcjonuje jako samodzielna jednostka osadnicza o charakterze wsi. Dokonanie proponowanej zmiany nie wiąże się z poniesieniem kosztów finansowych przez gminę jak i mieszkańców.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią uchwały – Uchwała Rady Gminy Kosakowo nr LXV/488/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.