Do  30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,  prowadzone przez Samorząd Województwa Pomorskiego. 

To ważny dokument mówiący o możliwych do uzyskania w nowej perspektywie finansowej formach wsparcia z Unii Europejskiej dedykowanych dla Województwa Pomorskiego na najbliższe lata.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią programu, a osoby, które chciałyby złożyć uwagi do tego dokumentu, w szczególności z naszej gminy, zachęcamy do wypełnienia formularza konsultacyjnego.

Więcej informacji, w tym tekst programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, formularz do zgłaszania uwag oraz e-mail i adres do przesyłania opinii i uwag dostępne są pod linkiem:

Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027