Od 10 do 20 marca br. przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami gminy Kosakowo dotyczące wprowadzenia dodatkowego nazewnictwa geograficznego miejscowości w gminie Kosakowo w języku regionalnym – kaszubskim.

W konsultacjach można wypowiedzieć się, wypełniając kartę konsultacyjną w formie papierowej lub elektronicznej poprzez udzielenie odpowiedzi pozytywnej, negatywnej lub wstrzymującej się na zadane na karcie pytanie „ Czy jest Pan/Pani za ustaleniem dodatkowych nazw miejscowości w gminie Kosakowo w języku kaszubskim obok używanych urzędowo w języku polskim?”

Karty konsultacyjne udostępnione będą w podanym terminie w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo, w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kosakowo (zakładka: Konsultacje – poprzez aktywny link). 

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy gminy Kosakowo. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może wyrazić swoją opinię tylko raz.  Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób.