29 września br. Rada Gminy Kosakowo uchwałą nr LX/438/2021 podjęła decyzję o powołaniu z dniem 30 września br. nowego podmiotu działającego na rzecz mieszkańców gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o nazwie Kosakowo Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Celem utworzenia spółki jest umożliwienie realizacji powyższych zadań własnych gminy Kosakowo w ramach jednego podmiotu. Będą to w szczególności zadania organizacji imprez i wydarzeń sportowych, a wraz z początkiem 2022 r. opieka nad gminnymi obiektami sportowymi: Centrum Sportowe Kosakowo (z pływalnią, halą wielofunkcyjną i boiskami), Zespół Boisk Kosakowo Złote Piaski, bosmanat i przystań żeglarska w Rewie, plaże i kąpieliska morskie w Mechelinkach i Rewie. Jednym z zadań podmiotu będzie również uruchomienie lotniska dla ruchu małych samolotów sportowych i turystycznych (General Aviation). Aby w pełni wykorzystać obecne oraz nowo powstające obiekty i ich potencjał, celowym i optymalnym rozwiązaniem było powołanie podmiotu w kompleksowy sposób zarządzającego powierzoną infrastrukturą.

Skupienie i koordynowanie całej sfery sportu gminnego w spółce Kosakowo Sport umożliwi optymalizację kosztów i poprawi atrakcyjność turystyczną gminy Kosakowo, a także pozwoli na budowanie sportowej marki w kosakowskim wydaniu. Dotychczasowe zarządzanie wymienionymi sferami jest podzielone na wiele jednostek: referat Urzędu Gminy Kosakowo, podmiot zewnętrzny w postaci Peko Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz działające na terenie gminy stowarzyszenia i kluby. Nowo wytyczony kierunek wpłynie pozytywnie na efektywność w zarządzaniu.

Dynamiczny rozwój gminy Kosakowo obliguje do poszukiwania rozwiązań na miarę wzrastających możliwości i potrzeb, które zapewnią mieszkańcom pełen dostęp do coraz ciekawszych propozycji aktywnego spędzania czasu bez konieczności opuszczania w tym celu gminy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest bogata oferta skierowana do wszystkich mieszkańców – zarówno dzieci, młodzieży czy sportowców profesjonalnych, jak i osób starszych oraz niepełnosprawnych. Ważnym zadaniem spółki będzie również wzmacnianie rozpoznawalności naszej gminy wśród turystów coraz chętniej ją odwiedzających. W ramach swojej działalności spółka będzie miała możliwość pozyskiwania dotacji na projekty sportowe ze środków unijnych i ministerialnych, co stanowić będzie wartość dodaną dla mieszkańców gminy.

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w projektach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz wspólnego kibicowania nowej drużynie „Kosakowo Sport” na sportowej mapie północnych Kaszub!

Kontakt do Kosakowo Sport Sp. z o.o.: www.bip.kosakowo.pl/kosakowo-sport