Dziś (2 września) we wszystkich szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Korytarze szkolne zapełniły się odświętnie ubranymi dziećmi, wielu rodziców towarzyszyło swoim pociechom, które wracają do nauki po zakończonych właśnie wakacjach. Zastępca Wójta Gminy Kosakowo, Marcin Kopitzki, który wspólnie z dyrektorami naszych szkół witał uczniów, do każdej placówki przekazał niezwykły dar.

Urządzenie AED, czyli automatyczny defibrylator pomagający ratować życie w nagłych wypadkach, będzie od teraz dostępny w każdej gminnej szkole.

Początek września dla każdego ucznia to z pewnością wielkie przeżycie. Rok szkolny 2019/2020 zapoczątkowały uroczyste apele, a każdy dyrektor serdecznie witał szkolnych wychowanków, życząc jak najlepszych ocen i wyników edukacji. W rozpoczęciu roku w szkołach w Mostach, Dębogórzu i Kosakowie brał udział Zastępca Wójta Gminy Kosakowo – Marcin Kopitzki, który przekazał do każdej gminnej szkoły automatyczny defibrylator AED.

Bezpieczeństwo, a nade wszystko ludzkie życie i zdrowie jest bezcenne – mówił Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo, wręczając szkołom urządzenia AED. – Życzę nam wszystkim, aby nigdy nie zaszła potrzeba użycia tego urządzenia, ale jestem pewien, że w nagłym wypadku może się okazać niezastąpionym „darem życia”. Od teraz, w każdej szkole w gminie Kosakowo, mamy AED. Chciałbym, aby inne gminy poszły naszym śladem.

Defibrylatory będą ogólnodostępne. Od teraz w gminie Kosakowo jest pięć urządzeń AED. Trzy znajdziemy w szkołach w Mostach, Dębogórzu i Pogórzu, czwarty w Kosakowie przy pływalni. Piąty posiada OSP Kosakowo.

Użycie AED jest niemal intuicyjne. „Ratownika” wspomaga podczas czynności instruktaż z lektorem głosowym. Najważniejsza jest zasada, aby nie bać się udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu.