Gmina Kosakowo ogłosiła właśnie przetarg pt. „Budowa i przebudowa ulic Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza w m. Pogórze – zadanie II”, które będzie kontynuacją pierwszego etapu zakończonej niedawno budowy ulicy Kościuszki. Ta ważna dla wielu mieszkańców Pogórza inwestycja drogowa ma usprawnić komunikację w najbardziej dynamicznie rozwijającej się części miejscowości.

Nasza gmina otrzymała pokaźne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zakończenie budowy ulicy Kościuszki oraz części ulicy Czarnieckiego w Pogórzu – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Kwota ponad 3 milionów złotych dotacji umożliwia nam zaplanowanie wszystkich niezbędnych prac, tak aby komunikacja w najbardziej dynamicznie rozwijającej się części całej gminy Kosakowo, była na wysokim poziomie komfortu oraz bezpieczeństwa.

Co przewidziano w ramach realizacji zadania? Po pierwsze, wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje około 400 metrów ulicy Kościuszki wraz z towarzyszącą infrastrukturą (oświetlenie, chodniki, droga rowerowa oraz oświetlenie). Tym samym cała ulica Kościuszki w jednolitej jakości połączy ulicę Derdowskiego z ulicą Traugutta. Ponadto, zmiany czekają odcinek ulicy Czarnieckiego na długości około 200 metrów oraz ulicy Czechowicza w zakresie oświetlenia, co mieszkańcy odczują przede wszystkim w płynności ruchu i jakości nowych ulic i chodników. Wszystkie zaplanowane prace powinny zakończyć się w pierwszej połowie bieżącego roku.

Termin składania ofert w ogłoszonym przetargu upływa 24 stycznia o godzinie 10.00.

Szczegóły dotyczące zamówieniahttp://bip.kosakowo.pl/a,15762,budowa-i-przebudowa-ulic-kosciuszki-czarnieckiego-i-czechowicza-w-m-pogorze-zadanie-ii.html