W dniu 05.07.2021 r. w Lublinie odbył się Koncert finałowy konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”. Z rąk kapituły konkursu Zastępca Wójta Gminy Kosakowo, Marcin Kopitzki odebrał certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji 2020” dla gminy Kosakowo.

Certyfikat przyznano w Jubileuszowej, X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Certyfikat nadany został na podstawie rekomendacji Komisji Ekspertów, reprezentujących polskie środowisko akademickie. Organizatorem merytorycznym Konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.


Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie, nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

Działania gminy Kosakowo w obszarze edukacji zostały ocenione i uznano, że cechuje je wysoki stopień dbałości o systematyczne i sukcesywne podnoszenie jakości i efektywności w zarządzaniu oświatą.  Jak wskazali recenzenci kapituły:

Istotnym sygnałem wskazującym na wyróżniającą się postawę władz gminy Kosakowo w zakresie edukacji są namacalne dowody w postaci sukcesów uczniów i nauczycieli w konkurach, przeglądach, olimpiadach oraz nagrody dla samych placówek.

 

Kapituła konkursowa jako pozytywne praktyki w zarządzaniu oświatą wyróżniła gminę Kosakowo i wskazała na rozwój edukacji regionalnej oraz europejskiej. Z jednej strony gmina Kosakowo zachowuje tradycję i promuje wśród uczniów przywiązanie do lokalnej kultury i dziedzictwa, z drugiej zaś rozwija umiejętności językowe dzieci i młodzieży kształtując postawy proeuropejskie. Z pozytywnych inicjatyw wspierających regionalizację wśród dzieci i młodzieży było wprowadzenie nauki języka kaszubskiego, jako przedmiot dodatkowy oraz tworzenie klas o profilu żeglarskim, jak ważny akcent utrwalania tradycji kaszubskich i morskich w społeczności gminy.