Samorządowcy powiatu puckiego, wejherowskiego, Rumi oraz marszałek województwa pomorskiego podpisali 28 grudnia br. list intencyjny ws. realizacji drogi Via Maris, która ma łączyć port we Władysławowie z terminalem w Gdyni, przejąć transport tranzytowy oraz część ruchu samochodowego związanego z turystyką. Założeniem budowy tej drogi jest odciążenie lub zastąpienie wojewódzkiej 216.
Podpisanie listu ma na celu zwrócenie uwagi parlamentarzystów z Pomorza oraz przedstawicieli rządu na konieczność budowy nowej drogi tranzytowej łączącej Gdynię z Władysławowem.