Zachęcamy do lektury listopadowego wydania „Biuletynu Gminnego Kosakowo Rady i Wójta Gminy Kosakowo”. 

https://gminakosakowo.pl/biuletyny/2023/11.pdf