Marzec to miesiąc ważnych inwestycji w gminie Kosakowo. Przedwiośnie obfituje w projekty, które weszły w najciekawszy, widoczny dla mieszkańców gołym okiem etap: realizacji. Każdy z nich jest poprzedzony wielomiesięczną pracą dokumentacyjno-projektową w oparciu o liczne procedury. Łączna kwota wymienionych inwestycji to 42,1 mln zł, z czego 41 mln pochodzi z budżetu gminy.

  • przedszkole w Mostach (17,4 mln zł),
  • remiza strażacka dla OSP Kosakowo (2 mln zł),
  • budowa ul. Chmielnej / Paska – połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu (20,5 mln zł),
  • realizowane ze starostwem powiatowym w Pucku: budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy SP w Dębogórzu (8oo tys zł) oraz
  • przebudowa skrzyżowania ul. Kaszubskiej i Wiśniowej w Pierwoszynie (8oo tys zł);
  • realizowana przez gminną spółkę PEKO modernizacja wodociągu wzdłuż ul. Chrzanowskiego w Kosakowie (1oo tys zł),
  • budowa chodnika wzdłuż ul. Chrzanowskiego w Kosakowie (14o tys zł),
  • oraz budowa oświetlenia w Mostach przy ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Leśnej do Wałowej (36o tys zł).

O każdej z wyżej wymienionych inwestycji w materiale filmowym opowiada wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.