14 grudnia br. w restauracji Kaszubskiej w Kosakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń z okazji 50-lecia i 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego, tzw. Złotych i Diamentowych Godów, obchodzonych przez pary małżeńskie z gminy Kosakowo.

Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie mogą być odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Jest on nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z rąk wójta gminy Kosakowo Marcina Majek  medal odebrały następujące pary :

50-lecie ślubu

  1. Janina i Henryk Banaszak z Dębogórza
  2. Grażyna i Marek Narzyńscy z Pierwoszyna
  3. Teresa i Alwin Piepke z Rewy
  4. Stefania i Franciszek Reiter z Pierwoszyna

60-lecie ślubu

  1. Anna i Stanisław Hennig z Rewy
  2. Zofia i Stanisław Toruńczak z Dębogórza-Wybudowania
  3. Łucja i Stanisław Wachowiak z Mostów
  4. Waltraud i Paweł Wujke z Kosakowa

Dodatkowo pary zostały obdarowane dyplomami, koszami podarunkowymi wypełnionymi słodkościami, książką autorstwa Zygmunta Miszewskiego pt.  „Zarys dziejów ziemi kosakowskiej cz. III: Z kart historii administracji terenowej” a wszystkie jubilatki otrzymały kwiaty.

Wszystkim uhonorowanym życzymy zdrowia i pomyślności na kolejne wspólne szczęśliwe lata.

Zdjęcia: Marcin Krauze