Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego dr Piotr Margoński, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu badawczego pod nazwą „Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021”.

Tematem spotkania, które odbędzie się 19 grudnia 2019 r. (czwartek) w godz. 12:00-14:00 w Kosakowskim Centrum Kultury, w Pierwoszynie przy ulicy Kaszubskiej 11, będzie prezentacja wyników raportu z wyżej wymienionego Programu badań wykonanego w 2019 roku.

Agenda spotkania:
12:00 – 12:20 Powitanie uczestników oraz przedstawienie agendy spotkania
12:20 – 12:40 Prezentacja – zewnętrzne objawy chorobowe u ryb z południowego Bałtyku
12:40 – 12:50 Pytania i komentarze od uczestników
12:50 – 13:05 Omówienie wyników projektu badawczego – raportu z Programu badań w zakresie poziomów zanieczyszczeń
13:05 – 13:15 Prezentacja wyników projektu badawczego – raportu z Programu badań w odniesieniu do toksyczności osadów
13:15 – 13:25 Wstępna informacja dotycząca poboru próbek bentosu
13:25 – 13:35 Omówienie obserwacji połowów komercyjnych (rybackich) i rejsów badawczych wykonanych w ramach projektu badawczego.
13:35 Pytania i komentarze od uczestników

Serdecznie zapraszamy do udziału.