Wymiana głównej tablicy pamiątkowej, montaż nowych tablic nagrobkowych czy powstanie nowego trawnika – to tylko niektóre prace związane z modernizacją Kwatery Żołnierzy Września 1939 przy cmentarzu parafialnym w Kosakowie. Wszystko po to, aby miejsce oddania hołdu tym, którzy stracili życie za naszą wolność było schludne i estetyczne.

W Kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku spoczywają obrońcy Kępy Oksywskiej. Oni pierwsi chwycili za broń, chroniąc niepodległości i suwerenności Polski. Jak pokazała historia, Oni pierwsi wskrzesili płomień zwycięstwa nad nazizmem, który zapłonął dopiero po sześciu krwawych latach trudnej walki. Aby oddać im hołd powstało miejsce pamięci – aleja, przy której zorganizowano kwatery, w których pochowano 120 polskich żołnierzy, w tym 40 nieznanych. W ostatnim czasie to miejsce pamięci doczekało się modernizacji.

Zakres modernizacji kwater poległych żołnierzy obejmował:

 • Rozbiórkę 22 istniejących płyt nagrobkowych wraz z ich utylizacją;
 • Wykonanie 22 tablic nagrobkowych z czarnego granitu o grubości 6 cm i wymiarach 56 cm x 51 cm wraz z cokołami o wymiarach 60 cm x 20 cm;
 • Grawer napisów w tablicach w postaci liter głęboko kutych, malowanych, w kolorze srebrnym;
 • Montaż 22 tablic na cokołach umieszczonych na przygotowanej przez wykonawcę podsypce betonowej;
 • Wymiana głównej tablicy pamiątkowej przed wejściem na cmentarz w Kosakowie.

Zakres modernizacji głównej alei obejmował:

 • Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej wraz z  obrzeżami o  powierzchni 75 m²;
 • Korytowania w istniejącym miejscu;
 • Wykonanie podbudowy z podsypki z  kruszywa betonowego o grubości 20 cm;
 • Wykonanie podbudowy betonowej o grubości 8 cm z betonu C-10;
 • Ułożenie płyt z szarego granitu o grubości 3,5- 4,00 cm o powierzchni 75 m²;
 • Wbudowanie obrzeży z szarej płyty granitowej o grubości 3,5 – 4,00 cm;
 • Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót;
 • Wykonanie podestu pod pomnikiem

Ponadto wykonano pielęgnacyjną przycinkę drzew i krzewów oraz założono trawnik o powierzchni 77 m².

Prace rozpoczęły się 7 marca br, i trwały dwa miesiące, a ich koszt wyniósł w sumie ponad 100 tysięcy zł pokryty z budżetu gminy.