Trwa nabór na bezpłatne zajęcia żeglarskie w ramach projektu „Pomorskie żagle wiedzy-Partnerstwo Gminy Kosakowo” dla uczniów ze szkół podstawowych w Dębogórzu, Kosakowie i Pogórzu. 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości edukacji o treści dotyczące edukacji morskiej i żeglarskiej z wykorzystanie ich do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wzorców dotyczących m.in. aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji, postaw obywatelskich, proekologicznych, wpływających na budowanie więzi lokalnych i regionalnych, a także zdrowego trybu życia.

Więcej informacji w sekretariatach szkół uczestniczących w projekcie (SP Dębogórze, SP Kosakowo i SP Pogórze).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania https://gminakosakowo.pl/pomorskie-zagle-wiedzy/.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie.