Przypominamy o trwającym naborze uczestników do projektu „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Pucku,

Nabór trwa do 15.03.2022 r., szczegółowe informacje dot. rekrutacji u koordynatora z Yacht Clubu Rewa, Janusza Frąckowiak tel. 501 498 422, e-mail: janusz.rewa@gmail.com.

Aktualne informacje i formularze zgłoszeniowe do pobrania pod linkiem: TUTAJ