Trwa nabór uzupełniający projektu pn. „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie, w którym liderem jest Starostwo Powiatowe w Pucku.

W ramach projektu pozostały jeszcze wolne miejsca dla uczestników na szkolenia przygotowujące do:

  • części 3 – Doskonalenie umiejętności żeglarskich w ramach koła żeglarskiego (30 miejsc),
  • części 4 – Szkolenie kadry młodszej, zajęcia przeznaczone dla osób z uprawnieniami min. żeglarza jachtowego myślących o pracy związanej z żeglarstwem (15 miejsc),
  • części 5 – Szkolenie instruktorów – animatorów (15 miejsc).

Szkolenia odbędą się w HARCERSKIM OŚRODKU MORSKIM ZHP PUCK, ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck. Szkolenie jest bezpłatne, a każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu.

Osoby chętne do udziału w ww. szkoleniach żeglarskich prosimy złożenie kart zgłoszeniowych dla wybranej przez siebie części.

Druki można pobrać poniżej lub w Harcerskim Ośrodku Morskim ZHP Puck, ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck.

Zgłoszenia można przekazać bezpośrednio do HOM-u – nr telefonu 502-674-698. Nabór trwa do 16.05.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

Więcej informacji o projekcie pod linkiem:
https://gminakosakowo.pl/fundusze-unijne/edukacja-zeglarska-projekt-partnerski-z-powiatem/