Gmina Kosakowo jest samorządem z najszybszym przyrostem mieszkań i mieszkańców w Polsce co za tym idzie liczba tych najmłodszych również znacząco się zwiększa. W związku z tym powstaje konieczność zabezpieczenia dzieciom coraz większej ilości miejsc w placówkach oświatowych. Obrazując skale takiego przyrostu zauważymy, że liczba uczniów w klasach I-VIII w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła o 602 dzieci. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom gmina Kosakowo nabyła grunt pod budowę nowej szkoły w Pogórzu.

Od września br. w swoje progi najmłodszych mieszkańców gminy przyjmie przedszkole w Mostach, a zajęcia w nowo budowanej placówce w Pogórzu rozpoczną się od września 2024 r. Te 2 gminne przedszkola publiczne przyjmą łącznie 400 dzieci. Tym sposobem udało się rozwiązać problem dostępności miejsc w przedszkolach publicznych na terenie gminy. Obecnie palącą potrzebę stanowi zabezpieczenie miejsc uczniom w znacznie obciążonych szkołach podstawowych, których na terenie gminy jest obecnie 4: w Dębogórzu, Kosakowie, Mostach i Pogórzu.

Około 3 lata temu został oddany do użytkowania nowy budynek szkoły w Pogórzu. Już dziś nie jest on w stanie przyjąć wszystkich uczniów z rejonu. Aby rozwiązać tę sytuację gmina Kosakowo nabyła grunt pod budowę kolejnej szkoły podstawowej. Zakupiony grunt zlokalizowany jest przy ul. Wiejskiej w Pogórzu, a jego powierzchnia wynosi ponad 1,800 ha.

Celem gminy Kosakowo jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla zapewnienia komfortu edukacji dzieci oraz standardu prowadzonego nauczania we wszystkich placówkach oświatowych. Szczęśliwe i zadowolone dzieci to klucz do sukcesu szkoły i dlatego to właśnie ich potrzeby są priorytetowe.