Zachęcamy do składania wniosków o nagrodę za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia kulturalne w minionym 2023 r. W środę, 10 stycznia br. mija termin składania wniosków o stypendium sportowe, a do 31 stycznia br. przyjmowane są wnioski o Nagrodę Wójta Gminy Kosakowo w dziedzinie kultury i sportu. 

Przypominamy, że do 10 stycznia br. można składać wnioski o stypendium sportowe za osiągnięcia 2023 r. Stypendia sportowe dla zawodników z terenu gminy Kosakowo za osiągnięte wyniki sportowe są przyznawane na podstawie Uchwały nr XLVIII/323/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia 2021 roku oraz Uchwały nr XLIX/343/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 lutego 2021 r.

W celu ubiegania się o stypendium sportowe do Urzędu Gminy Kosakowo należy przedłożyć:
– wniosek o stypendium sportowe (wzór);
– podpisany obowiązek informacyjny do wniosku o stypendium sportowe (wzór);
– dokumentacje potwierdzającą osiągnięte wyniki sportowe (np. powołanie do kadry, klasę sportową, kopię licencji sportowej).

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, jego trenera lub klubu sportowego, którego jest członkiem.

Nagrody i wyróżnienia wójta gminy Kosakowo za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz wysokie wyniki sportowe wśród mieszkańców gminy Kosakowo są przyznawane na podstawie Uchwały nr XXXIX/39/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 maja 2017 roku. Wzór wniosku:  Wniosek_o_przyznanie_nagrod_Wojta_Gminy_Kosakowo_w_dziedzinie_kultury_i_sportu