Uwaga! Nabór na rachmistrzów spisowych został przedłużony do 16 lutego br.

Ogłaszamy nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, którzy zajmą się przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Kosakowo. Nabór rusza 1 lutego i trwa do 16 lutego.

 

Obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. rozpocznie się
1 kwietnia, a zakończy 30 września 2021 r.

Dane będą zbierane według stanu na 31 marca 2021 r.

Przewidziano trzy metody do wyboru: samospis internetowy, spis telefoniczny oraz bezpośredni
u rachmistrza terenowego.

Kandydat na spisowego rachmistrza terenowego musi spełnić następujące warunki:

 1. mieć skończone 18 lat,
 2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 3. posługiwać się językiem polskim w mowie
  i piśmie,
 4. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. obsługa komputera i GPS,
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 3. pełna sprawność fizyczna,
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 6. prawo jazdy kat. B.

 

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem,
 2. przez cały okres trwania spisu będzie go obowiązywać tajemnica dotycząca wszelkiego rodzaju danych osobowych i statystycznych,
 3. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które – w ramach umowy – zlecenie, otrzymuje wynagrodzenie –
  6 zł od jednego wykonanego spisu.

Wypełniony czytelnie wniosek należy składać osobiście od 1 do 16 lutego 2021 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo w godzinach pracy urzędu, wysłać e-PUAP-em, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kosakowo , ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo lub wysłać dokumenty pocztą elektroniczną na e-mail: kancelaria@kosakowo.pl z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Narodowy Spis Powszechny 2021 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Więcej informacji udziela Anna Piotrowska – Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo , (58) 660-43-29, e-mail: kancelaria@kosakowo.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na rachmistrza do NSP 2021

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza do NSP 2021