Rozpoczęte we wrześniu br. badania Zatoki Puckiej, które prowadzi Morski Instytut Rybacki -Państwowy Instytut Badawczy, mają na celu określenie stanu środowiska morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa. Program badań przewiduje blisko trzyletnie prace, które zakończą się w 2021 roku, a o pierwszych efektach podjętych działań, naukowcy poinformowali podczas otwartego spotkania, 19 grudnia, w Pierwoszynie. Zapraszamy na stronę internetową www.zatokapucka.mir.gdynia.pl, gdzie znajduje się obszerna informacja na temat badań.

Tematem otwartego spotkania, które odbyło się w czwartek (19 grudnia) w sali Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, była prezentacja wyników raportu z “Programu badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021” wykonywanych w 2019 roku.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele wielu środowisk związanych zawodowo i społecznie z szeroko rozumianą Zatoką Pucką, samorządowcy, pracownicy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przedstawiciele lokalnych grup rybackich, przetwórcy, członkowie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, mieszkańcy powiatu puckiego, a także wszyscy, dla których dobro środowiska morskiego Zatoki Puckiej jest ważnym zagadnieniem.

Punktualnie o godzinie 12, sala KCK w Pierwoszynie zapełniła się licznie zebranymi uczestnikami, wszystkich przybyłych gości przywitał Zastępca Wójta Gminy Kosakowo, Marcin Kopitzki oraz dr Piotr Margoński, Dyrektor MIR – PIB. Spotkanie pozwoliło poznać pierwsze efekty prowadzonych badań, na podstawie prezentacji na poniższe tematy:

„Zewnętrzne objawy chorobowe u ryb z południowego Bałtyku”

„Omówienie wyników projektu badawczego – raportu z Programu badań w zakresie poziomów zanieczyszczeń”

„Prezentacja wyników projektu badawczego – raportu z Programu badań w odniesieniu do toksyczności osadów”

„Wstępna informacja dotycząca poboru próbek bentosu”

„Omówienie obserwacji połowów komercyjnych (rybackich) i rejsów badawczych wykonanych w ramach projektu badawczego”

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji w oparciu o prezentowane efekty badań oraz metodologię i harmonogram działań zaplanowanych na następne dwa lata. Kolejne spotkania informacyjne będą organizowane w 2020 i 2021 roku, w ten sposób śledzić będzie można postęp prac badawczych i poznawać stan środowiska morskiego Zatoki Puckiej.

Podsumowanie dotychczasowych prac badawczych znajduje się na stronie internetowej: www.zatokapucka.mir.gdynia.pl w zakładce „wyniki”.