Dokładnie trzydzieści lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory samorządowe, które były efektem uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie terytorialnym, przygotowanej przez Senat RP, wyłoniony w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Dla upamiętnienia tamtych chwil, data 27 maja została ustanowiona Dniem Samorządu Terytorialnego.

Trzydziesty Jubileusz pierwszych w pełni wolnych i demokratycznych wyborów w III RP zapoczątkowała reforma samorządowa, która w powszechnej opinii jest uważana za jedną z najlepszych przemian po 1989 roku – zauważa Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – To właśnie decentralizacja władzy i zachęcenie lokalnych wspólnot, aby same decydowały o sprawach, które ich dotyczą, są istotą prawdziwej demokracji, która wsłuchuje się w każdy głos.

W rocznicę 30-lecia Samorządu Terytorialnego, pragnę podziękować i pogratulować wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat dołożyli swoją cegiełkę, do dzisiejszego obrazu samorządowej gminy Kosakowo. Radnym Gminy obecnej oraz siedmiu ubiegłych kadencji oraz wszystkim, którzy podjęli się ciężaru odpowiedzialności w pracy sołtysów i w radach sołeckich. Dziękuję naszym przedstawicielom kandydującym i zasiadającym w ławach Rady Powiatu puckiego, a także obecnym we wszystkich organach podejmujących decyzje kreujące życie lokalnych społeczności.

Składam podziękowania i wyrazy uznania moim poprzednikom na stanowisku wójta oraz ich zastępców. Pracownikom urzędu gminy – tym, z którymi mogę i mogłem współpracować oraz wszystkim, których nie zdążyłem poznać, składam podziękowania za zaangażowanie, profesjonalizm, a także atmosferę pracy, w trosce o rozwój naszej małej ojczyzny.

Wszystkim Pracownikom Samorządowym życzę powodzenia w realizacji zadań, satysfakcji z osiąganych efektów oraz szczęścia wielu sukcesów w życiu prywatnym. Razem możemy zrobić więcej, a każdy nasz sukces, jest zasługą nas samych, naszych rodzin, najbliższych, sąsiadów – całej naszej społeczności.