Powiat Pucki w Partnerstwie z Miastem Gdynia (które jest liderem projektu) oraz z Powiatem Wejherowskim realizuje Projekt nr RPPM.05.04.01-22-0006-18 pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić krótką ankietę na stronie www.niecukrzymy.pl celem kwalifikacji na BEZPŁATNE badanie przesiewowe.

Osoby z wykrytym stanem przedcukrzycowym zostaną objęte bezpłatnym programem zdrowotnym, który pomoże im uniknąć zachorowania na cukrzycę typu 2 lub znacznie opóźnić jej wystąpienie poprzez wprowadzenie do życia codziennego odpowiedniej diety i aktywności fizycznej. Program obejmuje badania, konsultacje ze specjalistami, warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą, dietetykiem i diabetologiem.

Więcej informacji na stronie www.niecukrzymy.pl oraz na facebooku www.facebook.com/NieCukrzymy .

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.