Niespełna trzy miesiące zajęła drogowcom z Konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o. budowa drugiego, a zarazem ostatniego etapu ulicy Kościuszki w miejscowości Pogórze. Od blisko dwóch tygodni ulica jest już gotowa, a we wtorek (23 czerwca) uroczystego otwarcia okazałej inwestycji dokonali samorządowcy z gminy Kosakowo. Ulica Kościuszki płynnie łączy przejazd od ulicy Derdowskiego do ulicy płk. Dąbka, w trakcie prac wykonane zostały także odcinki ulicy Czarnieckiego, co pozwala mieszkańcom Pogórza na komfortową komunikację w sercu najbardziej dynamicznie rozwijającej się części tej miejscowości i całej gminy. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie około 6 milionów złotych, niemal połowa środków (3 mln złotych) pochodzi z rządowego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Projekt ulicy Kościuszki w Pogórzu został „uszyty na miarę” potrzeb mieszkańców – podkreślił Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo, podczas uroczystości otwarcia. – Braliśmy pod uwagę dynamiczny rozwój tej części naszej gminy, gęstniejącą zabudowę oraz przyrost liczby samochodów. Ulica jest bardzo komfortowa i bezpieczna, posiada odwodnienie i jest estetycznie oświetlona. Ciąg dla pieszych i rowerzystów uzupełniają jej użytkowe walory. Główną zaletą nowej ulicy Kościuszki jest możliwość płynnego przejazdu wewnątrz osiedla, od ulicy Derdowskiego, aż do ulicy płk. Dąbka.

Warto wspomnieć, iż podczas realizacji inwestycji, drogowcy wykonali brakujący odcinek ulicy Czarnieckiego, który krzyżuje się z ulicą Kościuszki, co znacznie zwiększa płynność ruchu wewnątrz osiedla.

Otwierając inwestycję chcę podziękować Wojewodzie Pomorskiemu za udzielone wsparcie finansowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – mówił Wójt Marcin Majek. – Otrzymaliśmy dotację w kwocie ponad 3 milionów złotych, dzięki czemu ulica Kościuszki oraz odcinki skrzyżowań mogą dziś cieszyć oko zarówno kierowców jak też niezmotoryzowanych. Podziękowania kieruję także do spółki PEWIK, a także do inwestorów mieszkaniowych z przedsiębiorstw Eurostyl, Orlex, Dekpol oraz Ekolan. Współpracę na każdym etapie realizacji budowy mogę ocenić na bardzo udaną. Jednocześnie, gratuluję drogowcom z Przedsiębiorstwa Kruszywo dobrze wykonanej pracy.

Uroczystego przecięcia wstęgi przy ulicy Kościuszki dokonał Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo, Adam Pałasz, sołtys Pogórza oraz Andrzej Klemenski, kierownik Referatu Inwestycji UG Kosakowo.

Od dziś mieszkańcy Pogórza zyskali bardzo potrzebne lokalne połączenie wewnątrz osiedla. To zaś odciąża ruch na głównych odcinkach dróg ulicami Derdowskiego i płk. Dąbka.

Szerokiej drogi!