W dniu 22 sierpnia br. z dwoma działającymi na terenie gminy stowarzyszeniami wójt gminy Kosakowo Marcin Majek podpisał umowy użyczenia 8 łodzi żaglowych na cele edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo. 5 z nich trafiło do Yacht Clubu Rewa, 3 do Stowarzyszenia Port Mechelinki. Zostały one zakupione w ramach projektu pn.: „Rozwój oferty turystyki w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

– Mam nadzieję, że 8 przekazanych dzisiaj do użytkowania dla Stowarzyszenia port Mechelinki oraz dla Yacht Clubu Rewa łódek będzie służyć zarówno w celach szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych oraz rekreacyjnych i będzie jednocześnie promować sporty żeglarskie wśród mieszkańców gminy Kosakowo, a także dla turystów przyjeżdżających odwiedzić nasze miejscowości – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Przekazane dziś łódki to jeden z elementów projektu realizowanego od końca 2017 r., w ramach którego wykonano już i oddano do użytku zespół budynków bosmanatu w Rewie. Do zrealizowania pozostało znajdujące się w fazie projektowania przedłużenie pomostu w Rewie do ok. 100 m, co zwiększy liczbę miejsc cumowniczych w gminie.

Jednocześnie miło nam poinformować, że gmina Kosakowo podpisała z firmą Yacht Sport umowę na dostawę kolejnych trzech łodzi. Powinny się one wszystkie znaleźć w posiadaniu gminy Kosakowo do końca bieżącego roku, by w kolejnym służyły stowarzyszeniom i mieszkańcom w aktywności sportowej.