Długo wyczekiwane inwestycje, czyli skwer w Dębogórzu i skatepark w Rewie coraz bliżej realizacji.

W Dębogórzu nastąpi budowa skweru wraz z fragmentem drogi rowerowej. Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu tuż przy ulicy Pomorskiej na działkach nr 157/1-157/5. Na inwestycji przewidziane są miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji okolicznych mieszkańców i turystów wraz z ścieżką rowerową, chodnikami i oświetleniem. Teren został starannie zaplanowany tak, aby był w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych. Finansowanie inwestycji jest możliwe m.in. dzięki środkom uzyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2040 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie.

Projekt planowanego zagospodarowania terenu: Plan zagospodarowania terenu skwer w Dębogórzu


W Rewie będzie budowany skatepark z elementami małej architektury na terenie działki nr 112/7  (tuż przy placu zabaw przy ul. Wodnej). Do 4 maja br. trwa przetarg na: „Budowa skateparku, elementów małej architektury, nawierzchni utwardzonych oraz przebudowa instalacji elektroenergetycznych wraz z instalacją lamp oświetlenia zewnętrznego”. Poza elementami charakterystycznymi dla skateparku tj. bank ramp, quarter,  rampa prosta czy grindbox planowana jest siłownia zewnętrzna.

Projekt planowanego zagospodarowania terenu: Plan Zagospodarowania Terenu – Skate park w Rewie

Źródło: Przykładowa realizacja firmy Techramps

Każda taka inwestycja działa pozytywnie na poprawę atrakcyjności danej miejscowości. Cieszymy się, że nasi mieszkańcy będą mieli nowe miejsca w których można spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. O rozpoczęciu i postępie prac na inwestycjach z pewnością będziemy jeszcze Państwa informować.