We współpracy z Gmina Kosakowo, Gmina Puck, Miasto PuckPowiat Pucki uruchamiana jest nowa linia autobusowa numer 667 o charakterze użyteczności publicznej na trasie z Pogórza – Pogórza Górnego (granica z Gdynią) przez Kosakowo i Mrzezino do Pucka. Autobusy na tej trasie kursować będą przez cały rok (również w okresie letnich wakacji szkolnych) od poniedziałku do piątku tj. bez sobót i niedziel.

Odjazdy z Pucka do Pogórza – Pogórza Górnego (granica z Gdynią): 06:00 08:00 11:30 14:50 16:10

Odjazdy z Pogórza – Pogórza Górnego (granica z Gdynią) do Pucka: 07:00 08:40 12:10 15:30 17:00

Odjazdy z przystanku „Kosakowo, Urząd Gminy” do Pucka: 07:05 08:45 12:15 15:35 17:05

Ważne: odjazdy autobusów z Pogórza – Pogórza Górnego do Pucka (w kierunku Kosakowa) odbywać się będą z przystanku ZKM jak dla autobusów linii 146 i 173 w kierunku Gdyni (tj. przeciwnie do kierunku jazdy). Po obsłużeniu przystanku początkowego autobusy zawrócą i pojadą w kierunku Kosakowa (i dalej do Pucka).

Z pętli autobusowej na Pogórzu – Pogórzu Górnym w kierunku Centrum Gdyni z wysoką częstotliwością kursują autobusy komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (między innymi linie autobusowe oznaczone numerami 105, 146, 173, 194) – w związku z czym przystanek ten jest dobrym miejscem umożliwiającym przesiadkę celem kontynuowania dalszych podróży po mieście.

Zaznaczyć należy, że w autobusie linii 667 obowiązuje odrębna taryfa opłat ustalona z Powiatem Puckim i zbieżna z obowiązującym cennikiem PKS Gdynia. Ograniczony jest zatem dostęp do przejazdów na podstawie biletów ulgowych (nie ma przejazdów bezpłatnych dla uczniów, seniorów, czy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Na linii 667 na całej trasie nie są honorowane bilety emitowane przez ZKM Gdynia, jak i nie są honorowane bilety metropolitalne emitowane przez MZKZG.

Sprawdź obowiązujący w komunikacji regionalnej organizowanej przez PKS Gdynia cennik biletów oraz wykaz uprawnień do przejazdów ulgowych pod zakładką „Bilety i ulgi” na naszej stronie internetowej: https://www.pksgdynia.pl/PL/bilety_i_ulgi.html

Do obsługi tego połączenia skierowany zostanie w początkowym okresie autobus o mniejszej pojemności (bus), w związku z czym ograniczona będzie możliwość przewozu wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych na wózkach.

Sprawdź nowe połączenie – przejazdy w dniach 1 i 2 sierpnia tj. czwartek i piątek będą bezpłatne!

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów na trasie nowej linii 667 sprawdzisz na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.pksgdynia.pl/PL/aktualnosci/wiecej/366.html