Od 39 lat związany z lokalnym samorządem – Zdzisław Jaroni – 7 czerwca przeszedł na emeryturę. Społecznik na wielu płaszczyznach, poprzez wspieranie lokalnych wydarzeń o charakterze gminnym, wspieranie szkółek sportowych, a także turniejów odbywających się w naszej gminie. W swojej karierze samorządowca pełnił między innymi funkcję zastępcy naczelnika miasta i gminy Puck, był również zastępcą dyrektora ds. eksploatacji Centralnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Cetniewie. W 2006 roku objął stanowisko zastępcy burmistrza Pucka. W 2011 roku objął stanowisko dyrektora zarządu PUK PEKO. Piastując tę funkcję przyczynił się do znaczącego rozwoju Spółki. Uhonorowany Orderem Świętego Stanisława, nadawanym przez Wielką Narodową Kapitułę Orderu Świętego Stanisława w Polsce.

Za osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz gminy i lokalnej społeczności, fachowość i wiedzę oraz dużą dozę pozytywnej energii  – Zdzisławowi Jaroniemu podziękował wójt Marcin Majek.

Od 7 czerwca stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. w Kosakowie objął Tomasz Drozdowski. Nominację podpisał wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, magister inżynier inżynierii środowiska. Ukończył także studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także podyplomowe studia menedżerskie MBA. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Przez wiele lat zatrudniony na stanowiskach kierowniczych. Przez ostatnie 9 lat zajmował się gospodarką wodno-ściekową w Gminie Wejherowo.

Wójt Marcin Majek wręczył nowemu dyrektorowi PUK PEKO nominację oraz kwiaty, życząc powodzenia i sukcesów na nowym stanowisku.