Na jesień budynek starej poczty w Kosakowie będzie spełniał funkcje Klubu Seniora goszcząc starszych mieszkańców naszej gminy na spotkaniach, zajęciach artystycznych, naukowych i aktywnościach rekreacyjnych. 

W miejscu, w którym przez wiele lat nadawaliśmy i odbieraliśmy przesyłki listowe i paczki oraz gdzie znajdowała się budka telefoniczna zostanie tchnięte nowe życie. Budynek starej poczty położony jest w centralnej części Kosakowa, w bliskim sąsiedztwie najważniejszych punktów naszej gminy – urzędu, ośrodka zdrowia, apteki i  pasażu handlowego zostanie przekształcony w obiekt infrastruktury publicznej służący mieszkańcom. Lokalizacja została wybrana tak, by była dostępna zarówno dla osób poruszających się samochodem prywatnym jak i transportem publicznym. Obiekt będzie dostosowany i przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, mających problemy w poruszaniu się. 

Klub Seniora w Kosakowie powstanie w ramach jednego z zadań projektu pn.: Kompleksowy system wsparcia miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r. Liderem jest Gmina Puck, a Gmina Kosakowo, jest jednym z czterech partnerów realizujących inwestycje oraz zajęcia na rzecz seniorów na swoim terenie w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców.

Projekt będzie realizowany w dwóch aspektach:

  • przygotowania miejsca klubu seniora: adaptację części budynku po dawnej poczcie oraz zakupu i montażu mebli oraz wyposażenia dla tego obiektu;
  • prowadzenie różnorodnych zajęć i aktywności dla seniorów w wyremontowanym budynku.

Realizacja projektu tzn. adaptacji obiektu, zakupu wyposażenia oraz zajęć dla seniorów jest możliwa m.in. dzięki dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych jakie uzyskała nasza gmina w wysokości ponad 890 tys. zł do wykorzystania w ciągu najbliższych trzech lat.