Dokładnie sto jeden lat temu, w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Była to jedna z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii swojego oręża i to ona zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości  i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Z tej okazji na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku w całym kraju obchodzimy Święto Wojska Polskiego.

fot. Marcin Krauze

W dniu 15 sierpnia w kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku samorząd gminy Kosakowo złożył wyrazy szacunku wszystkim polskim żołnierzom, a także skierował słowa podziękowania za służbę w obronie polskich granic.

fot. Marcin Krauze

Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz podziękował za udział w uroczystościach wszystkim samorządowcom, zebranym gościom, pocztom sztandarowym Modlitwę w intencji poległych poprowadził ks. kanonik Jan Grzelak.

fot. Marcin Krauze

Wiązanki kwiatów ku pamięci bohaterów Bitwy Warszawskiej złożyli: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wraz z ks. kanonikiem Janem Grzelakiem, 43. Baza Lotnictwa Morskiego, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński wraz z radnym Michałem Przysieckim, w imieniu sołtysów sołtys Dębogórza Józef Melzer, w imieniu Zarządu Powiatu Puckiego Jerzy Włudzik, w imieniu Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo Władysław Paciuch, Janusz Golonka i Antoni Wica, w imieniu gminnych instytucji kultury dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla Anna Paturej wraz z dyrektorem Kosakowskiego Centrum Kultury Tomaszem Świerczem, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Borek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosakowie Monika Pawlicka, w imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej wiceprezes Antoni Horabik, w imieniu Komisariatu Policji podkom. Marcin Wittbrodt oraz st. asp. Rafał Konkol.