Dokładnie sto dwa lata temu, w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Była to jedna z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii swojego oręża i to ona zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Z tej okazji na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku w całym kraju obchodzimy Święto Wojska Polskiego.

W dniu 15 sierpnia br. w kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku samorządowcy z gminy Kosakowo złożyli wyrazy szacunku wszystkim polskim żołnierzom, a także skierowali słowa podziękowania za służbę w obronie polskich granic. 

Wiązanki kwiatów ku pamięci bohaterów Bitwy Warszawskiej złożyli: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca wójta Marcin Kopitzki wraz z ks. kanonikiem Janem Grzelakiem, delegacja z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński wraz z radnym Michałem Przysieckim, w imieniu sołtysów sołtys Dębogórza Józef Melzer, Rewy Jacek Hennig oraz Kazimierza Grzegorz Flatau, w imieniu Zarządu Powiatu Puckiego Jerzy Włudzik, w imieniu Koła Platformy Obywatelskiej gminy Kosakowo przewodnicząca koła i wiceprzewodnicząca rady powiatu puckiego Anna Wojtunik, w imieniu Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo generał brygady Władysław Paciuch, Janusz Golonka i Antoni Wica, w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dyrektor Małgorzata Borek, w imieniu policji kierownik komisariatu w Kosakowie aspirant Paweł Ros, w imieniu Straży Gminnej Kosakowo komendant Marcin Wittbrodt oraz st. inspektor Zbigniew Zabrocki, w imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej prezes Wojciech Pera i Katarzyna Leszczyńska oraz w imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego prezes koła kmdr por. dr Marek Sikorski wraz z delegacją.

Fot. Marcin Krauze