Wczoraj, tj. 7 września br. w Chëczy Nordowëch Kaszubów w Kosakowie odbyły się obchody 50-lecia świetlicy wiejskiej w Dębogórzu, 59-lecie działalności samorządowej Józefa Melzera oraz uhonorowania działalności sołeckiej w gminie Kosakowo.

Jubileusz 50-lecia świetlicy wiejskiej i Klubu Rolnika w Dębogórzu

W 1951 r. Gromadzka Rada Narodowa wydała pozwolenie na budowę budynku, w którym miała powstać świetlica wiejska. Prace rozpoczęły się w 1956 r. Staraniami Józefa Melzera w styczniu 1971 r. zebrano potrzebne fundusze na materiały wykończeniowe, a młodzież z koła ZMW zadeklarowała się do wykonywania prac społecznie. Trwały one od lutego do września 1971 r. W Październiku 1971 r. Koło ZMW w Dębogórzu zorganizowało zabawę publiczną w obiekcie, zysk z biletów i bufetu posłużył do zakupu jego wyposażenia. Uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej miało miejsce 20 listopada 1971 r., przewodniczył mu przewodniczący Koła ZMW w Dębogórzu Józef Melzer. W 1972 r młodzież Koła ZMW podjęła dalszą pracę społeczną przy budowie Klubu Rolnika w Dębogórzu, który został oddany do użytku w sierpniu 1972 r. i działał do 1989 r. Wieczorami spotykała się tam młodzież, odbywały się również wieczornice dla seniorów z Dębogórza. W świetlicy wiejskiej miało miejsce wiele spotkań: wieczorki dla młodzieży, spotkania z prelegentami, zabawy dla mieszkańców, występy teatralne, przyjeżdżało kino objazdowe. Kierownikiem świetlicy był Józef Melzer.

59-lecie działalności samorządowej Józefa Melzer


Józef Melzer swoją działalność społeczną rozpoczął w 1964 r jako działacz młodzieżowy – członek Koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Dębogórzu. W 1967 r. został wybrany przewodniczącym Koła ZMW i pełnił tą funkcję do 1989 r. Członkiem koła był łącznie 25 lat. W 1980 r. stał się założycielem i członkiem w Zarządzie Wojewódzkim ZMW w Gdańsku i trwał w tej funkcji do końca jego działalności, czyli do 1989 r. 

W latach 70. jako przedstawiciel ZMW pracował w Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosakowie, należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. W latach 80. działał również jako członek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych przy Gminnej Radzie Narodowej w Kosakowie oraz został wybrany na prezesa Ludowego Zespołu Sportowego w gminie Kosakowo. Od 1989 r. do 1999 r. był ławnikiem przy Sądzie Rejonowym w Gdyni (Kolegium do spraw wykroczeń) i pełnił funkcję przewodniczącego składu orzekającego. W 2007 r. został wybrany na sołtysa wsi Dębogórze i pełni tę funkcję do dziś. Od 2017 r. pełni również funkcję radnego gminy Kosakowo. 

W 2018 r. został członkiem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej okręg kaszubski w Kosakowie w stopniu podpułkownika. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami: odznaką honorową Zasłużony dla rolnictwa, od Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla gminy Srebrnym Krzyżem Honorowym i za aktywność społeczną Złotym Krzyżem Honorowym, medalem 100-lecia Bitwy Warszawskiej “Cudu nad Wisłą”, przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów krzyżem pamiątkowym “Semper Fidelis” w uznaniu wybitnych zasług dla realizacji zadań liderów związku. W 2016 r. otrzymał tytuł Sołtysa Roku 2015, a w 2019 r. na zjeździe Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego został odznaczony za działalność społeczną Złotym Krzyżem Zasług przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2012 r. założył Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo przy Stowarzyszeniu Sołtysów Województwa Pomorskiego, którego jest prezesem. Od tego samego roku jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego. W Dębogórzu założył Gminne Koło Seniorów, pełni rolę jego przewodniczącego.

Obchody rozpoczęły się występem wokalistki sekcji muzycznej Kosakowskiego Centrum Kultury prowadzonej przez panią Annę Bronowicką. Zuzanna Jaworowicz zaśpiewała utwór “Tyle słońca w całym mieście” Anny Jantar.

Wójt gminy Kosakowo Marcina Majek przywitał zebranych gości m.in. przedstawicieli samorządu, starostę powiatu puckiego Jarosława Białka, radnych, sołtysów oraz radnych powiatu, dyrektor kosakowskiego oddziału Banku Spółdzielczego w Rumi, dyrektorów gminnych instytucji i spółek, dyrektorów gminnych szkół podstawowych, liderów społeczności lokalnej, radę sołecką wsi Dębogórze, ks. Jana Grzelaka z kosakowskiej parafii oraz wszystkich przybyłych mieszkańców gminy. Głos zabrał również gospodarz wsi Dębogórze sołtys Józef Melzer.

Po przemówieniach nastąpił krótki moment artystyczny, podczas którego wokalistki sekcji artystycznej Kosakowskiego Centrum Kultury Zuzanna Jaworowicz i Zuzanna Plaga wykonały pełne wzruszeń utwory patriotyczne: „Żołnierzu panienko”, „Wierna-odważna” oraz „Czy wojna jest dla dziewczyn”. 

Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek podziękował samorządowcowi Józefowi Melzerowi za wiele lat pracy na rzecz społeczeństwa oraz wręczył jubilatowi wyjątkowy prezent, którym był kawałek drzewa. Ten upominek symbolizuje, że tej jesieni na Dębogórskim skwerku zostanie zasadzony „dąb Józef”, drzewo honorujące całą działalność zasłużonego mieszkańca i gospodarza wsi.

Podziękowania wójt wręczył również wszystkim dotychczasowym sołtysom, którzy piastowali ten urząd przez ostatnie 50 lat.

Goście mieli również okazję złożyć życzenia jubilatowi, co też licznie uczynili.

Na zakończenie zebrani mieli okazję do obejrzenia filmu, który został nakręcony z okazji jubileuszu 50-lecia gminy Kosakowo, który ukazuje jak rozwijała się samorządność na przestrzeni tego półwiecza.

Fot. M. Krauze