Dokładnie 78 lat temu, 8 maja 1945 roku umilkły ostatnie strzały w toczącej się od 1939 roku drugiej wojnie światowej. Dziś, 8 maja br. w rocznicę Dnia Zwycięstwa samorządowcy i mieszkańcy gminy oddali cześć i hołd walczącym o wolność spoczywającym w Kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku w Kosakowie 120 żołnierzom.

II wojna światowa to najbardziej krwawy konflikt w historii naszej cywilizacji. Dzisiaj w 78. rocznicę tamtych wydarzeń czcimy pamięć o wszystkich tych, którzy polegli za obronę ziem, na których dziś żyjemy. Dbałość o ich pamięć i miejsca takie jak to jest naszym obowiązkiem. Nigdy więcej wojny! – mówił wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. 

Wiązankę złożyli: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wraz z ks. kanonikiem Janem Grzelakiem, delegacja z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński, sołtysi Alina Merchel, Józef Melzer i Jacek Hennig, Radna Powiatu Puckiego Anna Padée, przewodnicząca koła Platformy Obywatelskiej gminy Kosakowo i wiceprzewodnicząca rady powiatu puckiego Anna Wojtunik, w imieniu Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo Janusz Golonka i Antoni Wica, w imieniu gminnych instytucji kultury dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla Anna Paturej, w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Mirosława Freicher wraz z Łucją Klawikowską, w imieniu Stowarzyszenia Regionalnego Chóru „Morzanie” Ewa Browarczyk i Alicja Krauze, w imieniu gminnych instytucji oświatowych delegacje z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach, Szkoły Podstawowej w Kosakowie oraz Szkoły Podstawowej w Pogórzu, w imieniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO dyrektor Tomasz Drozdowski, w imieniu spółki Kosakowo Sport dyrektor zarządu Dariusz Schwarz, w imieniu służb bezpieczeństwa komendant komisariatu Policji w Kosakowie podkomisarz Jarosław Wojtowicz, w imieniu straży gminnej komendant Marcin Wittbrodt, w imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej prezes Wojciech Pera, wiceprezes Antoni Horabik i Zdzisław Szablewski.