Przy Pomniku pamięci tutejszych księży, nauczycieli i mieszkańców zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945 w Kosakowie zebrali się dziś samorządowcy, żołnierze, przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy, aby wziąć udział w uroczystych obchodach 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Program lokalnych uroczystości w dniu 11 listopada rozpoczęła o godzinie 10:00 msza święta w intencji ojczyzny odprawiana w kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Kosakowie. W dalszej części obchodów nastąpiło odsłonięcie pomnika odrestaurowanego Pamięci tutejszych księży, nauczycieli i mieszkańców zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945 zlokalizowanego w Kosakowie przy kościele. Zanim jednak tez ważny moment nastąpił podczas odegranego przez Orkiestrę Dętą Gminy Kosakowo hymnu państwowego druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie wciągnął biało-czerwoną flagę na nowo powstały w tym miejscu pamięci maszt.

Przybyłych gości powitał gospodarz gminnych uroczystości wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Symbolicznego odsłonięcia odrestaurowanego pomnika dokonali wójt gminy Kosakowo, ks. kanonik Jana Grzelak oraz Wojciech Szwarc – wnuk Jana Koszałki, zamordowanego kierownika szkoły w Pierwoszynie.

Pierwotna tablica poświęcona mieszkańcom wsi wchodzących w skład współczesnej gminy Kosakowo została odsłonięta w 2009 roku. Aktu tego dokonali wówczas: Jerzy Włudzik, Tadeusz Krzysztof, Adam Miklaszewicz, Zygmunt Miszewski oraz Edward Słowik (przedstawiciel rodzin zamordowanych osób). Po blisko czternastu latach śp. Zygmunt Miszewski wskazał na zasadność aktualizacji danych zawartych na tej tablicy, proponując jednocześnie dopisanie nazwisk kilku osób. Pracownik kosakowskiej biblioteki dr Zdzisław Kryger dokonał weryfikacji tych informacji, korzystając z dostępnych źródeł (m.in. w archiwach Muzeum Piaśnickiego oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie).

Mamy świadomość, że pamięci o wielu ofiarach niemieckich zbrodni – mieszkańcach wsi Kępy Oksywskiej nie da się już niestety przywrócić. Niemniej jednak przeprowadzone badania pozwoliły doprecyzować kilka nowych faktów. Zwracamy się więc z gorącym apelem o kontakt z pracownikami gminnej biblioteki i przekazanie nieznanych jeszcze być może faktów związanych z martyrologią mieszkańców ziemi kosakowskiej.

Pod pomnikiem kwiaty złożyły następujące delegacje: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wraz z zastępcą Marcinem Kopitzkim oraz ks. kanonik Jan Grzelak, Delegacja z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński oraz radny Marcin Buchna, sołtys Dębogórza Józef Melzer oraz sołtys Pierwoszyna Ewa Purska, przewodnicząca koła Platformy Obywatelskiej gminy Kosakowo i wiceprzewodnicząca rady powiatu puckiego Anna Wojtunik, generał brygady Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo Władysław Paciuch wraz z delegacją, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla Anna Paturej wraz z dyrektorem Kosakowskiego Centrum Kultury – Tomaszem Świerczem, wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Danuta Tocke oraz Lucyna Klawikowska, w imieniu Stowarzyszenia Regionalnego Chóru “Morzanie” Ewa Browarczyk i Urszula Dejk, w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu Tomasz Wszałek z uczniami, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosakowie Monika Pawlicka, w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach wicedyrektor Alina Gajewska, dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Tomasz Drozdowski, dyrektor zarządu spółki Kosakowo Sport Dariusz Schwarz, komendant komisariatu policji w Kosakowie podkomisarz Jarosław Wojtowicz, komendant straży gminnej Marcin Wittbrodt, w imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej Katarzyna Leszczyńska i Antoni Horacik oraz kombatanci misji pokojowych ONZ Mirosław Kuszczak oraz Józef Kruk.

Podczas niepodległościowego spotkania asystę honorową pełnili żołnierze 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. Poczty sztandarowe stowarzyszeń i związków działających na terenie naszej gminy swoją obecnością podniosły rangę uroczystości.

Niepodległość na sportowo i kulinarnie

Święto Niepodległości w naszej gminie uczciliśmy również na sportowo. Tradycyjnie po raz 17. tego dnia punktualnie o godzinie 11:45 rozpoczął się Bieg Niepodległości, który zgromadził rzeszę chętnych. W 105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości sympatycy biegu mogli uczcić w ten sposób to wyjątkowe święto. Więcej informacji o biegu przeczytają Państwo w odrębnym artykule. Z kolei w Mechelinkach w hali sprzedaży serwowana była tradycyjna, kaszubska zupa brukwiowa na gęsinie.