W piątek, 24 marca br. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych.

Mieszkańcy nieodpłatnie mogą oddać:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • baterie i akumulatory,
  • termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,
  • środki ochrony roślin i owadobójcze,
  • farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie przyjmujemy),
  • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań handlowych i ulotek.

Odpady należy dostarczyć osobiście do samochodu i przekazać obsłudze w wyznaczonych godzinach:

  • 9:00 – 9:40 Pogórze (Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 15)
  • 9:50 – 10:30 Kosakowo (Szkoła Podstawowa, ul. Żeromskiego 11)
  • 10:40 – 11:20 Dębogórze (Szkoła Podstawowa, ul. Pomorska 30)
  • 11:40 – 12:00 Mosty (Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 16)

Wszystkie ww. odpady oddać można również poza terminem zbiórki w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” przy ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie.