30 czerwca br. mija termin składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek ten spoczywa na każdym właścicielu lub zarządcy budynku.

Deklaracje CEEB można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, ponieważ deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku mieszkalnego).

Formularze druków do pobrania:

Instrukcja składania deklaracji dla obywatela:

 Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.

Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl