Przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklaracje można składać w następujący sposób:

w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, ponieważ deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

• w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku mieszkalnego).

Formularze druków do pobrania:

 

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.

Więcej informacji nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl