1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa do 30 września br. Jest on w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS – TUTAJ.

Obowiązkiem spisowym są objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy wojewódzkie, urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Mieszkańcy gminy Kosakowo mogą spisać się w Urzędzie Gminy w Kosakowie, a Seniorzy – w rewskiej siedzibie senioralnej. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wójta ds. seniorów i współpracy z gminami partnerskimi pod numerem telefonu 604 948 363. Po ustaleniu terminu Państwa wizyty w siedzibie – pełnomocnik pomoże Państwu dokonać samospisu, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, bez kolejek czy zbędnego pośpiechu.

Ponadto po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy jest obowiązkowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego, np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Metody wykonania spisu to: samospis internetowy, wywiad telefoniczny oraz wywiad bezpośredni.

Po dziesięciu latach, które upłynęły od poprzedniego spisu, znów mamy okazję oficjalnie potwierdzić nasz związek z kaszubszczyzną. Nasza deklaracja wyrażona przez odpowiedzi na pytania spisowe jest jedynym sposobem na ustalenie urzędowej liczby osób deklarujących swoją przynależność etniczną do wspólnoty kaszubskiej i przede wszystkim ustalenia liczby osób deklarujących posługiwanie się językiem kaszubskim. 

 

Warto pamiętać, że podobnie jak Kaszubi, również osoby odczuwające przynależność do istniejących na Pomorzu wspólnot: kociewskiej, borowiackiej czy krajeńskiej, mogą podczas spisu zadeklarować swoją do nich przynależność. Wrażliwość na tematykę językowo-etniczną, rzetelność i zrozumienie dla spraw kaszubskich to ważne do uzyskania miarodajnych wyników spisu na Kaszubach czynniki.