Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Kosakowo obsługa interesantów realizowana jest przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemiologicznej oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi właściwych organów. Osoby załatwiające sprawy zobowiązane są wyposażyć się we własnym zakresie w maseczki ochronne pozwalające na realizację obowiązku zakrywania ust i nosa, jak również nie zdejmować tych środków przez cały czas pozostawania w budynku Urzędu. Przed przystąpieniem do załatwiania sprawy należy zdezynfekować ręce – środki do dezynfekcji rąk znajdują się w odpowiednio oznaczonych dozownikach w siedzibie Urzędu. Obsługa interesantów odbywa się na parterze siedziby Urzędu przy pulpicie. Zachęcamy do składania pism/wniosków za pomocą skrzynki odbiorczej umieszczonej przed Urzędem Gminy w godzinach pracy. 

W dalszym ciągu dla wspólnego bezpieczeństwa zachęcamy Państwa do załatwiania spraw za pośrednictwem e-PUAP (/000531708/skrytka) lub drogą elektroniczną.

DANE KONTAKTOWE URZĘDU GMINY KOSAKOWO
Nazwa Nr telefonu Adres e-mail
Biuro Obsługi Interesanta 58 660-43-43 boi@kosakowo.pl
Kancelaria Wójta 58 660-43-02 kancelariagminy@kosakowo.pl
Sekretariat Wójta 58 660-43-00 sekretariat@kosakowo.pl
Sekretarz 58 660-43-15 sekretarz@kosakowo.pl
Skarbnik 58 660-43-20 skarbnik@kosakowo.pl
Ewidencja Działalności Gospodarczej 58 660-43-27 edg@kosakowo.pl
Ewidencja Ludności 58 660-43-14 ewidencja@kosakowo.pl
Drogownictwo 58 660-43-09 utrzymanie@kosakowo.pl pasdrogowy@kosakowo.pl
Gospodarka Odpadami 58 660-43-41
58 660-43-46
odpady@kosakowo.pl
odpady1@kosakowo.pl
odpady2@kosakowo.pl
Ochrona Środowiska 58 660-43-07 srodowisko@kosakowo.pl
Rolnictwo 58 660-43-06 ekologia@kosakowo.pl
Urząd Stanu Cywilnego 58 660-43-48 usc@kosakowo.pl
Podatki 58 660-43-17
58 660-43-19
podatki@kosakowo.pl
Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami 58 660-43-35 geonieruchomosci@kosakowo.pl
Inwestycje 58 660-43-30 inwestycje@kosakowo.pl
Oświata 58 660-43-45 oswiata@kosakowo.pl
Gospodarka Wodna 58 660-43-28 melioracje@kosakowo.pl
Ogrodnictwo 58 660-43-28 ogrodnictwo@kosakowo.pl
Fundusze Unijne 58 660-43-12
58 660-43-03
efs@kosakowo.pl
uefundusze@kosakowo.pl
Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne 58 660-43-13 planowanie@kosakowo.pl
Zamówienia Publiczne 58 660-43-44 zamowienia@kosakowo.pl
Profilaktyka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 58 660-43-04 alkpomoc@kosakowo.pl
Biuro Obsługi Rady Gminy 58 660-43-25 radagminy@kosakowo.pl
Ochrona Cywilna i Sprawy Wojskowe 58 660-43-36 oc@kosakowo.pl
Kadry 58 660-43-16 kadry@kosakowo.pl
Polityka Społeczna 58 732-50-16 politykaspoleczna@kosakowo.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 58 620-82-02 gops@kosakowo.pl
Straż Gminna 58 732-50-11 strazgminna@kosakowo.pl
Kosakowskie Centrum Kultury 784-403-228 kontakt@kulturakosakowo.pl
Kosakowo Sport Sp. z o.o. 58 712 17 00 sekretariat@kosakowosport.pl